donderdag 7 januari 2010

Digi Day Digital Delights

Digi Day from Digital Delights at our group on SNR 14-1-10
Dit is wat Wendy op groep vertelt:
Here is what Wendy said on our group:

Hi Everyone!
Hallo allemaal!
We have another fun Digi Day coming up on January 14th! It will start at 7:00PM right here in this Discussion forum.
We hebben weer een hele gezellige Digi Day op komst namelijk op 14 januari! Het start om 7:00 PM hier in de discussie forum. ( let wel op dit is dus amerikaanse tijd en de meeste van ons zullen dus in bed liggen ;)  )As usual, we are starting our challenge today and it will end January 15th at midnight CST.
Zoals gewoonlijk start onze challenge vandaag en eindigt op 15 januari om middernacht CST. ( amerikaanse tijd )Since we're starting off a brand new year (and most of us ate too many cookies over the holidays) Our theme this month is "A Healthy Digi Day".
Sinds we het nieuwe begonnen zijn ( en de meeste van ons hebben tijdens de feestdagen veel te veel gesnoept ) is het thema deze maand "Een gezonde Digi Day".We would like for you to create a project using this adorable image. Both JPG & PNG files are at the bottom for you to download.
Wij willen graag dat jullie een project maken met deze lieve afbeelding. Je kan deze downloaden in zowel JPG & PNG formaat zie de linkjes  hieronder. ( alleen op de SNR groep te zien waar je hem kan downloaden, zie link bij de titel bovenaan.)

Her name is "Healthy Hannah" and everyone that picks her up and makes a creation with her will be entered to win our COMPLETE set of January releases (they will be released on January 21st).
De naam van deze afbeelding is "Healthy Hannah" en iedereen die hiermee een project maakt, maakt kans om de hele nieuwe set stempels te winnen ( die komen uit op 21 januari  ).


Please add your Digi Day creation to the photo gallery and tag it digitaldelightshealthy10
Plaats je Digi Day creatie in de foto gallery en zet bij tag deze code neer digitaldelightshealthy10To grab the images, simply click on the file, when it opens, left click on FILE, choose SAVE IMAGE AS, and then save the image to wherever you normally keep your images. If you have any trouble, please email me: ldfoster1@yahoo.com we don't want you to miss out on the fun, just because of a little tech trouble! :)
Om de afbeelding te downloaden klik je op de file, als de file opent klik je met de linkermuisknop op de file  en kies opslaan als..en plaats je hem op de pc waar je hem hebben wilt en hem makkelijk terug kan vinden. Mochten er problemen zijn kan je mij altijd mailen: ldfoster1@yahoo.com, wij willen niet dat je de pret mist om wat technische problemen!:)If you are unable to attend the event next Thursday, (I know it's the middle of the night for some of our friends across the ocean) Please just leave us a comment with your tips for healthy living...diet, exercise, weight loss, etc...
Als je niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, ( ik weet dat het voor mensen aan de andere kant van de oceaan nacht is ) laat dan alsteblieft een berichtje achter met tips over gezond leven...,dieet, oefeningen, verliezen van gewicht, etc....Everyone that participates will receive a FREE image, but I can't tell you what it is yet, because it's a secret! :)
Iedereen die deelneemt krijgt een gratis afbeelding, ik kan nog niet vertellen wat het is, want het is geheim! :)We can't wait to see your wonderful creations and we're so looking forward to chatting with you next on the 14th!!!
We kunnen niet wachten om jullie prachtige werkstukken te zien en kijken ernaar uit om met jullie te chatten op de 14e!!

Geen opmerkingen: